Regulamin


Centrum Dowodowe sp. z o.o. o numerze NIP 7792539792 oraz numerze Regon 522136646 prowadzący stronę internetową Centrum Dowodowe działając etycznie szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu Politykę Prywatności, która funkcjonuje w Centrum Dowodowym.

 

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Dowodowe sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Sielskiej 17A w Poznaniu.

Centrum Dowodowe sp. z o.o. przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikują cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określają okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są nam zwykle:

ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Centrum Dowodowe sp. z o.o., lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),

ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f),

na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej kontakt@centrumdowodowe.pl. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

 

JAK CHRONIMY TWOJE DANE

W Centrum Dowodowym na podstawie procesu szacowania ryzyka wdrożyliśmy zabezpieczenia, które minimalizują prawdopodobieństwo wycieku danych osobowych. Zabezpieczenia jakie wdrożyliśmy swoim zakresem obejmują zarówno: obszar bezpieczeństwa osobowego (np. realizujemy szkolenia z ochrony danych osobowych), bezpieczeństwa fizycznego (np. przechowujemy dokumentację nadzorowanych pomieszczeniach i dodatkowo umieszczamy je w szafach zamykanych na klucz) jak i bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. szyfrujemy dyski twarde naszych komputerów). Podejście to sprawia, że dane które nam przekazujesz są bezpieczne!

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

 

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe informacje w formie pliku cookie mogą zostać zapisane na Państwa komputerze, które służą do automatycznego rozpoznania Państwa komputera podczas kolejnej wizyty w naszej witrynie.

Pliki cookies pozwalają między innymi na dostosowanie Państwa preferencji dotyczących oglądalności stron jej funkcjonalności czy prezentowanych produktów do Państwa potrzeb.

Pliki cookies pozwalają na zapisanie Państwa hasła, by nie mieli Państwo konieczności jego ponownego wpisywania podczas kolejnej wizyty. Jeśli Państwo sobie nie życzą, żeby Państwa komputer był przez nas rozpoznawany mogą Państwo zmienić ustawienia wyszukiwarki internetowej w Państwa komputerze w taki sposób, aby usuwała pliki cookies z dysku twardego, blokowała je lub ostrzegała przed ich zapisaniem. Informujemy również, że sami nie mamy dostępu do treści Państwa hasła. W naszym systemie przechowywane są w postaci hashy niemożliwych do odczytania dla administratora strony.

 

PŁATNOŚCI

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz kartami są Przelewy24.
 2. Dostępne formy płatności:
 • Płatności online.
 • Przelew z konta bankowego.
 • Karty płatnicze:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcje dokonaną kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Czas realizacji może się różnić w zależności od usługi informacje o czasie realizacji znajdują się w opisie usługi lub będą potwierdzane po kontakcie telefonicznym. W przypadku badań czas maksymalnie trzech tygodni liczony od dnia dostarczenia materiału do badań. Pozostałe usługi zależną są od wyznaczonego trminu dostarczenia materiałów i nie mogą przekroczyć 21 dni od dnia dostarczenia materiału do badania do czasu przesłania raportu z tego badania.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny i zwrotu  towaru od momentu otrzymania towaru.

Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wyślij go na nasz adres:

 

CENTRUM DOWODOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SIELSKA 17A

60-129 POZNAŃ

 

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

Po otrzymaniu zwróconego towaru, sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 14 dni zwrócić pieniądze klientowi.

Jednocześnie Sprzedający oświadcza, że ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu, jeżeli zwracany towar nosi ślady użytkowania lub został uszkodzony przez kupującego.

 

REKLAMACJA

Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wady produktu Sprzedający ponosi za nią pełną odpowiedzialność.

Żeby złożyć reklamacje należy postępować wg poniższych wskazówek:

 1. Wypełnij formularz reklamacji.
 2. Spakuj produkt i odeślij go przesyłką opłaconą z góry na poniższy adres:

CENTRUM DOWODOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. Sielska 17A

60-129 Poznań

W ciągu 14 dni po otrzymaniu przez nas reklamowanego towaru, rozpatrzymy reklamację i wyślemy Ci informację zwrotną.

 

RĘKOJMIA

Czas obowiązywania rękojmi wynosi dwa lata od daty wydania towaru.