Audyt dokumentów pod kątem wyszukania fałszerstw


Weryfikacja autentyczności dokumentów

W audycie zawiera się cały zakres badań nad dokumentami, zmierzający do potwierdzenia autentyczności dokumentów oraz pisma ręcznego – w zależności od zakresu oraz zamówienia zleceniodawcy.

Usługa ta polega na sprawdzeniu dokumentów w firmie pod kątem potencjalnych fałszerstw wszelkiego rodzaju dokumentów będących w obiegu firmy.  

Sprawdzamy m.in.:

 • dokumenty księgowe,
 • dokumenty kadrowo-płacowe,
 • dokumenty paszportowe, zezwolenia itd. obywateli RP i cudzoziemców,
 • dyplomy pracowników,
 • faktury.

Audyt może dotyczyć każdej branży gospodarki w Polsce. W zależności od preferencji klienta zakończenie badań odbywa się:

– poprzez sporządzenie krótkiego sprawozdania, – skróconego raportu,
– poprzez sporządzenie ekspertyzy prywatnej – pełnego raportu,
– sporządzenie pełnej procesowej opinii (+ uczestnictwo na przesłuchaniach sądowych) – wymagany kontakt przed zamówieniem.

W zależności od  rodzaju raportu czas realizacji zlecenia wynosi od 7 do 10 dni roboczych. W przypadku skróconego raportu ostatecznym wnioskiem jest ten, czy dokument jest autentyczny wraz z opisem badania. W przypadku pełnego raportu nasi specjaliści dogłębnie przeanalizują i wykażą zakres analizy oraz narzędzi.

Pełne pisma procesowe oraz audyty wielu dokumentów i audyty przeprowadzane w siedzibach firmy wymagają osobnej analizy. W tych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny.

Badanie autentyczności dokumentów - Raport skrócony
Analiza autentyczności do pięciu dokumentów.
Badanie autentyczności dokumentów - Pełny raport
Analiza autentyczności do pięciu dokumentów przeprowadzona w pełnym raporcie grafologicznym.

Dobierz pakiet dodatkowych pięciu dokumentów do analizy

Dodatkowe dokumenty do analizy - Raport skrócony
Dodatkowe 5 dokumentów do istniejącego już zamówienia.
Dodatkowe dokumenty do analizy - Pełny raport
Dodatkowe 5 dokumentów do istniejącego już zamówienia.

Większa ilość dokumentów – Audyt autentyczności dokumentów

Audyt autentyczności dokumentów
Przy większej ilości dokumentów, zarówno wycena jak i realizacja ustalana jest indywidualnie. Audyt może odbyć się zarówno częściowo w siedzibie firmy jak i może być realizowany według standardowego zlecenia. Wraz z audytem możliwe jest zorganizowanie szkolenia dla pracowników firmy. Raport sporządzany jest do wybranych dokumentów, lub całości badanego materiału. Skontaktuj się z nami już dziś aby przygotować audyt dla swojej firmy.

Pakiet do zabezpieczenia dokumentów

Zestaw do przesyłania dokumentów
Zarówno oryginał jak i materiał porównawczy powinien być prawidłowo zabezpieczony. Zamów dedykowany zestaw ułatwiający przesłanie dokumentów.
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości których nie wyjaśniła strona internetowa, zachęcamy do kontaktowania się z Centrum Dowodowym mailowo bądź telefonicznie. Nasi pracownicy pomogą Państwu telefonicznie w godzinach 09:00 - 17:00.

FAQ

Czym jest badanie grafologiczne?

 • Jest to badanie, którego celem jest ustalenie autentyczności pisma lub ustalenia tożsamości autora tekstu.

Co wchodzi w skład ekspertyzy grafologicznej?

 • W skład ekspertyzy grafologicznej wchodzi weryfikacja autentyczności pisma ręcznego, rozpoznanie ewentualnego fałszerstwa i sporządzenie opinii na temat badanego tekstu.

Jakiego rodzaju teksty mogą być poddane ekspertyzie grafologicznej?

 • Ekspertyzie grafologicznej może zostać poddany każdego rodzaju tekst w postaci pisma ręcznego. Najczęściej badane przez grafologów są: testamenty holograficzne oraz notarialne, anonimy i podpisy oraz wszelkiego rodzaju dokumenty na których znajduje się pismo ręczne. Przedmiotem badań eksperckich są również: przerobienia lub podrobienia paraf, kwot, tekstu mającego znaczenie prawne np. na wszelkiego rodzaju dokumentach, oświadczeniach, wekslach itp. Dodatkowo grafolog korzystając z zaawansowanych technik może badać dokumenty urzędowe (publiczne) oraz wszelkie dokumenty drukowane.

Na czym polega techniczne badanie dokumentów?

 • Grafolog dokonuje ekspertyzy wszelkiego rodzaju dokumentów, w tym urzędowych, jak paszporty, dowody osobiste, prawa jazdy, karty pobytu, patenty, legitymacje, przepustki i akty stanu cywilnego. Grafolog dokonuje również ekspertyzy dokumentów prywatnych, jak np. umowy, oświadczenia itp.

Czy można dokonać anonimowej analizy dokumentów?

 • Tak. Centrum Dowodowe dba o ochronę interesów klienta między innymi poprzez zachowanie dyskrecji, co ułatwiają np. paczkomaty.

Czy analiza grafologiczna może stanowić dowód w sądzie?

 • Tak. Analiza dokonana przez certyfikowane laboratorium gwarantuje rzetelne wykonanie i będzie stanowić wiarygodny dowód w sądzie.

W jakiego rodzaju sprawach sądowych możemy korzystać z analizy grafologicznej i technik badania dokumentów?

 • Analizę grafologiczną i techniki badań dokumentów można wykorzystywać w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych. Sprawy karne to wszelkiego rodzaju sprawy z zakresu fałszerstwa tj. fałszerstwa dokumentów, bądź posługiwania się podrobionym dokumentem. W sprawach cywilnych analiza grafologiczna wykorzystywana jest np. przy sprawach spadkowych, umożliwiając potwierdzenie lub podważenie autentyczności dokumentów, a także w we wszelkich sprawach, gdzie konieczne jest potwierdzenie ważności oświadczeń woli, podpisów na dokumentach, wekslach itp.

Czy z pisma ręcznego można wywnioskować cechy charakteru badanej osoby?

 • Tak. Analizą cech osoby ludzkiej na podstawie próbek pisma zajmuje się grafologia psychologiczna. Jest to gałąź grafologii kryminalistycznej. Dzięki takiemu badaniu możliwe jest określenie kim może być sprawca np. anonimu, a następnie w toku dalszego postępowania dokonać analizy porównawczej próbek pisma i ustalić sprawstwo.

Czy dzięki analizie można sprawdzić autentyczność banknotów i dokumentów tożsamości?

 • Tak. Fałszowanie dokumentów i banknotów może dokonywać się przez podrobienie, bądź przerobienie. W wielu przypadkach nawet osoby zajmujące się zawodowo sprawdzaniem dokumentów mogą mieć problem ze stwierdzeniem fałszerstwa w przypadku dobrze zrobionych podróbek. Dopiero analiza w eksperckim ośrodku jest w stanie wychwycić niuanse świadczące o nieautentyczności dokumentu. Takie usługi również znajdują się w zakresie analiz Centrum Dowodowego.

Co zrobić w przypadku, gdy mamy do czynienia z dokumentem, którego autentyczność budzi naszą wątpliwość?

 • Przede wszystkim należy zachować spokój i skontaktować się ze specjalistą. Zapraszamy do kontaktu z grafologami Centrum Dowodowego za pomocą numeru telefonicznego: +48 730 902 525 lub drogą mailową: kontakt@centrumdowodowe.pl. Omówimy wszelkie kwestie związane z usługą i zleceniem. Gwarantujemy dyskrecję i rzetelne wsparcie.

Czy badanie grafologiczne jest drogie?

 • Wstępną wysokość kosztów ekspertyzy podamy podczas wyceny zlecenia. Wszystko zależy od zakresu badania, materiału, materiału porównawczego i ilości koniecznych badań dodatkowych.

Jak długo trwa sprawdzenie i opiniowanie?

 • Czas realizacji wynosi zwykle do 14 dni roboczych od otrzymania obiektu badań do zwrotu dowodów ze sporządzeniem opinii / sprawozdania, natomiast wstępną opinię ustną otrzymuje się w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania materiałów. Zlecenia bardziej złożone mogą wymagać dodatkowego czasu.

Czy można badać kserokopie dokumentów?

 • Tak. Jednak do badań w celach procesowych oryginały dokumentów są niemal niezbędne. Bez nich nie jest możliwe uzyskanie 100% pewnej oceny badanego dokumentu.
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości których nie wyjaśniła strona internetowa, zachęcamy do kontaktowania się z Centrum Dowodowym mailowo bądź telefonicznie. Nasi pracownicy pomogą Państwu telefonicznie w godzinach 09:00 - 17:00.