Ekspertyza dokumentów publicznych, banknotów, kart bankomatowych


Analiza autentyczności dokumentów publicznych

Dokument publiczny, banknoty oraz karty bankomatowe łączą zabezpieczenia przed fałszerstwem. Zabezpieczeniami takimi mogą być znaki wodne, techniki druku, zabezpieczenia UV oraz IR, mikrodruki, dokładność wykonania, brak ingerencji w dokument, sprawdzenie pola odczytu maszynowego, sprawdzenie reliefów, gilosza, hologramów itp. Stwierdzenie autentyczności dokumentu może być istotne w przypadku ważnych działań inwestycyjnych, rekrutacyjnych jak i zabezpieczenie firm i osób prywatnych przed oszustwem. Nasi eksperci nie tylko weryfikują dokumenty ale również szkolą by przeciwdziałać oszustwom. W ważnych przypadkach, kiedy efekt analizy może być użyte do czynności procesowych zalecane jest sporządzenie pełnego raportu z analizy pojedynczego elementu, który okazał się falsyfikatem lub całości pracy nad dokumentami podczas ich analizy.

Niniejszy dział należy do najważniejszych ze względu na bezpieczeństwo publiczne. W dzisiejszych czasach zwiększa się ilość oszustw finansowych. Oszuści finansowi notorycznie posługują się sfałszowanymi dokumentami, a źródeł do ich pozyskania było i jest wciąż bardzo wiele.

Wykonujemy ekspertyzy w sprawach:

 • sądowych,
 • cywilnych,
 • pozasądowych.

W przypadku analizy dokumentów publicznych w tym banknotów oraz innych oficjalnych dokumentów realizacja skupia się nie tylko na analizie, a również na przeciwdziałaniu dalszym oszustwom. Usługa może zawierać również szkolenie personelu firmy przed dalszymi oszustwami jak i audyt dokumentów.

Wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych dokumentami są m.in:

 • dowód osobisty,
 • dokumenty paszportowe,
 • prawo jazdy,
 • dowód rejestracyjny,
 • dokumenty wydawane cudzoziemcom (np. karty pobytu),
 • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
 • prawo jazdy,
 • profesjonalny dowód rejestracyjny oraz dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu,
 • legitymacje służbowe.

Przed realizacją niezbędna jest ocena prac związanych z badaniem jak i szkoleniem w takim wypadku prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny. Nasi eksperci przeanalizują każdy przypadek i stworzą propozycję realizacji.
W uzasadnionych przypadkach całość lub część analizy może odbyć się w siedzibie klienta.

W zależności od  rodzaju raportu czas realizacji zlecenia wynosi od 7 do 10 dni roboczych. W przypadku skróconego raportu ostatecznym wnioskiem jest ten, czy dokument jest autentyczny wraz z opisem badania.

W przypadku pełnego raportu nasi specjaliści dogłębnie przeanalizują i wykażą zakres analizy oraz narzędzi.

W zależności od preferencji klienta zakończenie badań odbywa się:

– na zasadzie oceny słownej,

– poprzez sporządzenie krótkiego sprawozdania,

– poprzez sporządzenie ekspertyzy prywatnej,

– sporządzenie pełnej procesowej opinii (+ uczestnictwo na przesłuchaniach sądowych).

W przypadku analizy dokumentów publicznych w tym banknotów oraz innych oficjalnych dokumentów realizacja skupia się nie tylko na analizie, a również na przeciwdziałaniu dalszym oszustwom. Usługa może zawierać również szkolenie personelu firmy przed dalszymi oszustwami jak i audyt dokumentów.

Pełne pisma procesowe oraz audyty wielu dokumentów i audyty przeprowadzane w siedzibach firmy wymagają osobnej analizy. W tych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny.

Zamów raport skrócony
Analiza autentyczności dokumentu.
Zamów badanie autentyczności dokumentu - Pełny raport
W przypadku wykrycia oszustwa pełny raport z badań grafologicznych.
Dodatkowy dokument do analizy
Dodatkowy dokument do istniejącego już zamówienia.
Kontakt w sprawie indywidualnej wyceny
Skontaktuj się z nami w sprawie indywidualnej wyceny

FAQ

Czym jest badanie grafologiczne?

 • Jest to badanie, którego celem jest ustalenie autentyczności pisma lub ustalenia tożsamości autora tekstu.

Co wchodzi w skład ekspertyzy grafologicznej?

 • W skład ekspertyzy grafologicznej wchodzi weryfikacja autentyczności pisma ręcznego, rozpoznanie ewentualnego fałszerstwa i sporządzenie opinii na temat badanego tekstu.

Jakiego rodzaju teksty mogą być poddane ekspertyzie grafologicznej?

 • Ekspertyzie grafologicznej może zostać poddany każdego rodzaju tekst w postaci pisma ręcznego. Najczęściej badane przez grafologów są: testamenty holograficzne oraz notarialne, anonimy i podpisy oraz wszelkiego rodzaju dokumenty na których znajduje się pismo ręczne. Przedmiotem badań eksperckich są również: przerobienia lub podrobienia paraf, kwot, tekstu mającego znaczenie prawne np. na wszelkiego rodzaju dokumentach, oświadczeniach, wekslach itp. Dodatkowo grafolog korzystając z zaawansowanych technik może badać dokumenty urzędowe (publiczne) oraz wszelkie dokumenty drukowane.

Na czym polega techniczne badanie dokumentów?

 • Grafolog dokonuje ekspertyzy wszelkiego rodzaju dokumentów, w tym urzędowych, jak paszporty, dowody osobiste, prawa jazdy, karty pobytu, patenty, legitymacje, przepustki i akty stanu cywilnego. Grafolog dokonuje również ekspertyzy dokumentów prywatnych, jak np. umowy, oświadczenia itp.

Czy można dokonać anonimowej analizy dokumentów?

 • Tak. Centrum Dowodowe dba o ochronę interesów klienta między innymi poprzez zachowanie dyskrecji, co ułatwiają np. paczkomaty.

Czy analiza grafologiczna może stanowić dowód w sądzie?

 • Tak. Analiza dokonana przez certyfikowane laboratorium gwarantuje rzetelne wykonanie i będzie stanowić wiarygodny dowód w sądzie.

W jakiego rodzaju sprawach sądowych możemy korzystać z analizy grafologicznej i technik badania dokumentów?

 • Analizę grafologiczną i techniki badań dokumentów można wykorzystywać w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych. Sprawy karne to wszelkiego rodzaju sprawy z zakresu fałszerstwa tj. fałszerstwa dokumentów, bądź posługiwania się podrobionym dokumentem. W sprawach cywilnych analiza grafologiczna wykorzystywana jest np. przy sprawach spadkowych, umożliwiając potwierdzenie lub podważenie autentyczności dokumentów, a także w we wszelkich sprawach, gdzie konieczne jest potwierdzenie ważności oświadczeń woli, podpisów na dokumentach, wekslach itp.

Czy z pisma ręcznego można wywnioskować cechy charakteru badanej osoby?

 • Tak. Analizą cech osoby ludzkiej na podstawie próbek pisma zajmuje się grafologia psychologiczna. Jest to gałąź grafologii kryminalistycznej. Dzięki takiemu badaniu możliwe jest określenie kim może być sprawca np. anonimu, a następnie w toku dalszego postępowania dokonać analizy porównawczej próbek pisma i ustalić sprawstwo.

Czy dzięki analizie można sprawdzić autentyczność banknotów i dokumentów tożsamości?

 • Tak. Fałszowanie dokumentów i banknotów może dokonywać się przez podrobienie, bądź przerobienie. W wielu przypadkach nawet osoby zajmujące się zawodowo sprawdzaniem dokumentów mogą mieć problem ze stwierdzeniem fałszerstwa w przypadku dobrze zrobionych podróbek. Dopiero analiza w eksperckim ośrodku jest w stanie wychwycić niuanse świadczące o nieautentyczności dokumentu. Takie usługi również znajdują się w zakresie analiz Centrum Dowodowego.

Co zrobić w przypadku, gdy mamy do czynienia z dokumentem, którego autentyczność budzi naszą wątpliwość?

 • Przede wszystkim należy zachować spokój i skontaktować się ze specjalistą. Zapraszamy do kontaktu z grafologami Centrum Dowodowego za pomocą numeru telefonicznego: +48 730 902 525 lub drogą mailową: kontakt@centrumdowodowe.pl. Omówimy wszelkie kwestie związane z usługą i zleceniem. Gwarantujemy dyskrecję i rzetelne wsparcie.

Czy badanie grafologiczne jest drogie?

 • Wstępną wysokość kosztów ekspertyzy podamy podczas wyceny zlecenia. Wszystko zależy od zakresu badania, materiału, materiału porównawczego i ilości koniecznych badań dodatkowych.

Jak długo trwa sprawdzenie i opiniowanie?

 • Czas realizacji wynosi zwykle do 14 dni roboczych od otrzymania obiektu badań do zwrotu dowodów ze sporządzeniem opinii / sprawozdania, natomiast wstępną opinię ustną otrzymuje się w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania materiałów. Zlecenia bardziej złożone mogą wymagać dodatkowego czasu.

Czy można badać kserokopie dokumentów?

 • Tak. Jednak do badań w celach procesowych oryginały dokumentów są niemal niezbędne. Bez nich nie jest możliwe uzyskanie 100% pewnej oceny badanego dokumentu.
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości których nie wyjaśniła strona internetowa, zachęcamy do kontaktowania się z Centrum Dowodowym mailowo bądź telefonicznie. Nasi pracownicy pomogą Państwu telefonicznie w godzinach 09:00 - 17:00.