Porównanie pisma


Porównanie pisma

zwane również ekspertyzą pisma ręcznego

Jest to usługa weryfikacji autentyczności oraz pochodzenia badanego pisma ręcznego, czyli sprawdzenie, czy dany podpis jest autentyczny. Badamy dokumenty – wiek nie ma znaczenia, ponieważ jesteśmy w stanie przeprowadzić badania na każdego rodzaju dokumencie.

Dokumenty badane w ramach naszych usług to m.in.:

 • testamenty,
 • umowy kupna/sprzedaży,
 • umowy najmu nieruchomości (najem mieszkaniowy i komercyjny),
 • dokumenty dotyczące nieruchomości,
 • anonimy,
 • gwarancje,
 • dokumenty hipoteczne,
 • umowy kredytowe – pożyczki,
 • kontrakty,
 • pogróżki/ groźby (okup),
 • wnioski o rentę i ubezpieczenie na życie,
 • dokumentacja medyczna,
 • dokumenty przedmałżeńskie, małżeńskie, rozwodowe i dotyczące prawa do opieki nad dzieckiem, alimentacyjne,
 • i inne (wszelkie dokumenty, sensu largo – mające znaczenie prawne).

Grafolodzy kryminalistyczni badają wszelkiego rodzaju teksty w postaci pisma ręcznego, tj.: testamenty holograficzne i notarialne, anonimy, pełno brzmiące podpisy, parafy, fałszerstwa (przerobienia lub podrobienia) kwot na wszelkiego rodzaju umowach kupna/sprzedaży itp..

Badamy pismo ręczne posługując się wyspecjalizowanymi  mikroskopami oraz urządzeniami takimi jak komparator wideospektralny. W zależności od preferencji klienta zakończenie badań odbywa się:

– poprzez sporządzenie ekspertyzy prywatnej,
– sporządzenie pełnej procesowej opinii (+ uczestnictwo na przesłuchaniach sądowych).

Materiał będący obiektem badań podzielić można na dowód oraz materiał porównawczy. W przypadku materiału porównawczego istotny jest podział celu badania na sprawozdanie do celów prywatnych oraz sprawozdanie do celów sądowych. W przypadku badań prywatnych, wystarczy deklaracja materiału porównawczego. W przypadku opinii będącej materiałem dowodowym osoba, która kreśli podpis czy inny rodzaj materiału będącego w badaniu materiałem porównawczym winna wykazać, że dany materiał został przez nią złożony osobiście. Możliwe są dwie drogi aby tego dokonać.

Dokumenty mające zostać poddane analizie grafologicznej powinny być przekazane w niezmienionym stanie. W przypadku oryginałów dokumentów należy unikać podkreślania i zakreślania słów w dokumentach lub oklejania ich kartkami samoprzylepnymi.

Kopie czy skany dokumentów muszą być czytelne i wykonane w najwyższej możliwej jakości. Wszystkie dokumenty, niezależnie od ich wartości i wagi, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami w transporcie. Zaleca się używanie koszulek foliowych i teczek, a dopiero umieszczanie przesyłanych dokumentów w kopertach pocztowych.

W przypadku analizy dokumentów pod kątem prawnym należy pamiętać o bezpieczeństwie poufnych i delikatnych danych.

W ramach wyceny wykonania usługi wysyłane powinny być jedynie kopie dokumentów, najlepiej przesyłką priorytetową za potwierdzeniem odbioru.

Centrum Dowodowe dba o bezpieczeństwo informacji dotyczących swoich klientów i w razie potrzeby oferujemy możliwość dopasowania sposobu przekazania dokumentów do woli klienta.

Porównanie pisma do celów prywatnych
Porównanie pisma do celów prywatnych
Porównanie pisma do celów procesowych
Porównanie pisma do celów procesowych
Zestaw do przesyłania dokumentów
Zarówno oryginalny dokument jak i materiał porównawczy powinny być prawidłowo zabezpieczone. Zamów dedykowany zestaw ułatwiający przesłanie dokumentów.
Jak wiarygodnie pobrać próbkę pisma?
Aby opinia grafologiczna mogła stanowić wartościowy dowód sądowy należy ponad jej właściwym wykonaniem zabezpieczyć wiarygodność zarówno dokumentu badanego jak i materiału porównawczego.
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości których nie wyjaśniła strona internetowa, zachęcamy do kontaktowania się z Centrum Dowodowym mailowo bądź telefonicznie. Nasi pracownicy pomogą Państwu telefonicznie w godzinach 09:00 - 17:00.

FAQ

Czym jest badanie grafologiczne?

 • Jest to badanie, którego celem jest ustalenie autentyczności pisma lub ustalenia tożsamości autora tekstu.

Co wchodzi w skład ekspertyzy grafologicznej?

 • W skład ekspertyzy grafologicznej wchodzi weryfikacja autentyczności pisma ręcznego, rozpoznanie ewentualnego fałszerstwa i sporządzenie opinii na temat badanego tekstu.

Jakiego rodzaju teksty mogą być poddane ekspertyzie grafologicznej?

 • Ekspertyzie grafologicznej może zostać poddany każdego rodzaju tekst w postaci pisma ręcznego. Najczęściej badane przez grafologów są: testamenty holograficzne oraz notarialne, anonimy i podpisy oraz wszelkiego rodzaju dokumenty na których znajduje się pismo ręczne. Przedmiotem badań eksperckich są również: przerobienia lub podrobienia paraf, kwot, tekstu mającego znaczenie prawne np. na wszelkiego rodzaju dokumentach, oświadczeniach, wekslach itp. Dodatkowo grafolog korzystając z zaawansowanych technik może badać dokumenty urzędowe (publiczne) oraz wszelkie dokumenty drukowane.

Na czym polega techniczne badanie dokumentów?

 • Grafolog dokonuje ekspertyzy wszelkiego rodzaju dokumentów, w tym urzędowych, jak paszporty, dowody osobiste, prawa jazdy, karty pobytu, patenty, legitymacje, przepustki i akty stanu cywilnego. Grafolog dokonuje również ekspertyzy dokumentów prywatnych, jak np. umowy, oświadczenia itp.

Czy można dokonać anonimowej analizy dokumentów?

 • Tak. Centrum Dowodowe dba o ochronę interesów klienta między innymi poprzez zachowanie dyskrecji, co ułatwiają np. paczkomaty.

Czy analiza grafologiczna może stanowić dowód w sądzie?

 • Tak. Analiza dokonana przez certyfikowane laboratorium gwarantuje rzetelne wykonanie i będzie stanowić wiarygodny dowód w sądzie.

W jakiego rodzaju sprawach sądowych możemy korzystać z analizy grafologicznej i technik badania dokumentów?

 • Analizę grafologiczną i techniki badań dokumentów można wykorzystywać w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych. Sprawy karne to wszelkiego rodzaju sprawy z zakresu fałszerstwa tj. fałszerstwa dokumentów, bądź posługiwania się podrobionym dokumentem. W sprawach cywilnych analiza grafologiczna wykorzystywana jest np. przy sprawach spadkowych, umożliwiając potwierdzenie lub podważenie autentyczności dokumentów, a także w we wszelkich sprawach, gdzie konieczne jest potwierdzenie ważności oświadczeń woli, podpisów na dokumentach, wekslach itp.

Czy z pisma ręcznego można wywnioskować cechy charakteru badanej osoby?

 • Tak. Analizą cech osoby ludzkiej na podstawie próbek pisma zajmuje się grafologia psychologiczna. Jest to gałąź grafologii kryminalistycznej. Dzięki takiemu badaniu możliwe jest określenie kim może być sprawca np. anonimu, a następnie w toku dalszego postępowania dokonać analizy porównawczej próbek pisma i ustalić sprawstwo.

Czy dzięki analizie można sprawdzić autentyczność banknotów i dokumentów tożsamości?

 • Tak. Fałszowanie dokumentów i banknotów może dokonywać się przez podrobienie, bądź przerobienie. W wielu przypadkach nawet osoby zajmujące się zawodowo sprawdzaniem dokumentów mogą mieć problem ze stwierdzeniem fałszerstwa w przypadku dobrze zrobionych podróbek. Dopiero analiza w eksperckim ośrodku jest w stanie wychwycić niuanse świadczące o nieautentyczności dokumentu. Takie usługi również znajdują się w zakresie analiz Centrum Dowodowego.

Co zrobić w przypadku, gdy mamy do czynienia z dokumentem, którego autentyczność budzi naszą wątpliwość?

 • Przede wszystkim należy zachować spokój i skontaktować się ze specjalistą. Zapraszamy do kontaktu z grafologami Centrum Dowodowego za pomocą numeru telefonicznego: +48 730 902 525 lub drogą mailową: kontakt@centrumdowodowe.pl. Omówimy wszelkie kwestie związane z usługą i zleceniem. Gwarantujemy dyskrecję i rzetelne wsparcie.

Czy badanie grafologiczne jest drogie?

 • Wstępną wysokość kosztów ekspertyzy podamy podczas wyceny zlecenia. Wszystko zależy od zakresu badania, materiału, materiału porównawczego i ilości koniecznych badań dodatkowych.

Jak długo trwa sprawdzenie i opiniowanie?

 • Czas realizacji wynosi zwykle do 14 dni roboczych od otrzymania obiektu badań do zwrotu dowodów ze sporządzeniem opinii / sprawozdania, natomiast wstępną opinię ustną otrzymuje się w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania materiałów. Zlecenia bardziej złożone mogą wymagać dodatkowego czasu.

Czy można badać kserokopie dokumentów?

 • Tak. Jednak do badań w celach procesowych oryginały dokumentów są niemal niezbędne. Bez nich nie jest możliwe uzyskanie 100% pewnej oceny badanego dokumentu.
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości których nie wyjaśniła strona internetowa, zachęcamy do kontaktowania się z Centrum Dowodowym mailowo bądź telefonicznie. Nasi pracownicy pomogą Państwu telefonicznie w godzinach 09:00 - 17:00.