Ekspertyza odręcznego podpisu elektronicznego


Grafologia w dobie cyfryzacji

Rozwój dokumentów spowodował stopniowe odchodzenie od sporządzania dokumentów w formie papierowej. W dobie postępującej informatyzacji i digitalizacji, stworzono i wprowadzono do systemu prawnego formułę podpisu składanego na monitorze mobilnego urządzenia multimedialnego (tabletu) za pomocą elektronicznego pióra.

W badaniu podpisów analizuje się nie tylko jego kształt, znaki szczególne ale również siłę i kąt nacisku podczas jego składania. W przypadku podpisu elektronicznego wiele elementów przeprowadzanych podczas zwykłego badania jest niemożliwa do stwierdzenia. Sam w sobie podpis jest również zniekształcony przez sposób jego składania. Pobranie adekwatnego materiału porównawczego staje się większym wyzwaniem a jego analiza musi być skupiona na pozostałych elementach pracy grafologa. Nasi specjaliści wychodząc na przeciw zmianom zwyczaju składania podpisu, badają podpisy elektroniczne celem wykazania niezgodności lub potwierdzenia autentyczności składanego podpisu.

Rozwój oraz wysokiej klasy IT sprawiło, iż badanie przedmiotowego elektronicznego pisma ręcznego jest dzisiaj bardziej dokładne, niż analiza zwykłego odręcznego pisma ręcznego. Powodem jest m.in. wprowadzenie do urządzeń technologii napięcia elektromagnetycznego, które potem z powodzeniem można mierzyć. Jest to cecha niedająca się zobrazować przy tradycyjnej metodzie badań pisma ręcznego.

Zazwyczaj podpisy biometryczne składane są na dokumencie cyfrowym w formacie PDF. Odszyfrowana postać podpisu przybiera formę pliku z rozszerzeniem XLSX, XLS lub XML. Jakość i rodzaj podpisu zależy od dostawcy usługi wybranej przez dany podmiot. Jakość podpisu może zależeć na przykład od niskiej jakości tableta lub jego zbyt niskiej czułości na pióro elektryczne. Zdarza się również podpisywanie elektronicznych dokumentów palcem, co znacznie wpływa na pismo. Współczesna technika stwarza wiele możliwości.

Coraz więcej sektorów gospodarki oraz życia społecznego zastępuje środek kryjący w postaci długopisu czy pióra na elektronicznych podpisów ręcznych, tzw. biometrycznych. Elektroniczny podpis ręczny składany jest m.in. podczas odbioru przesyłki na poczcie, u kuriera czy w banku. 

Ekspertyza odręcznego podpisu elektronicznego wymaga zebrania odpowiedniego materiału porównawczego oraz zabezpieczenie materiału dowodowego w formie plików w formacie pdf. 

Nie można zastosować wszystkich standardowych metod badawczych, natomiast znając dokładne źródło oraz posiadając tego typu materiały jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksowe badanie.

Podczas badań dokumentów wykorzystywane są wysokiej klasy urządzenia do badań dokumentów. Uczestniczymy aktywnie w rozprawach dotyczących przedmiotowych opinii. Posiadamy również jednego z najlepszych analityków w sprawdzaniu dokumentów pod względem fałszerstw pisma ręcznego.

W analizie bierze się pod uwagę wiele elementów takich jak:

 • stosunki wielkościowe,
 • rytm odstępów,
 • liczba znaków kreślonych jednym pociągnięciem pióra,
 • sposób wysklepiania i cieniowania owali,
 • inicjowania liter,
 • długość, i szerokość każdej kreski,
 • długość czasu, kiedy pióro dotyka papieru i kiedy nie dotyka,
 • oraz wiele innych parametrów.

Ekspertyza odręcznego podpisu elektronicznego
Ekspertyza odręcznego podpisu elektronicznego - Pełna opinia

FAQ

Czym jest badanie grafologiczne?

 • Jest to badanie, którego celem jest ustalenie autentyczności pisma lub ustalenia tożsamości autora tekstu.

Co wchodzi w skład ekspertyzy grafologicznej?

 • W skład ekspertyzy grafologicznej wchodzi weryfikacja autentyczności pisma ręcznego, rozpoznanie ewentualnego fałszerstwa i sporządzenie opinii na temat badanego tekstu.

Jakiego rodzaju teksty mogą być poddane ekspertyzie grafologicznej?

 • Ekspertyzie grafologicznej może zostać poddany każdego rodzaju tekst w postaci pisma ręcznego. Najczęściej badane przez grafologów są: testamenty holograficzne oraz notarialne, anonimy i podpisy oraz wszelkiego rodzaju dokumenty na których znajduje się pismo ręczne. Przedmiotem badań eksperckich są również: przerobienia lub podrobienia paraf, kwot, tekstu mającego znaczenie prawne np. na wszelkiego rodzaju dokumentach, oświadczeniach, wekslach itp. Dodatkowo grafolog korzystając z zaawansowanych technik może badać dokumenty urzędowe (publiczne) oraz wszelkie dokumenty drukowane.

Na czym polega techniczne badanie dokumentów?

 • Grafolog dokonuje ekspertyzy wszelkiego rodzaju dokumentów, w tym urzędowych, jak paszporty, dowody osobiste, prawa jazdy, karty pobytu, patenty, legitymacje, przepustki i akty stanu cywilnego. Grafolog dokonuje również ekspertyzy dokumentów prywatnych, jak np. umowy, oświadczenia itp.

Czy można dokonać anonimowej analizy dokumentów?

 • Tak. Centrum Dowodowe dba o ochronę interesów klienta między innymi poprzez zachowanie dyskrecji, co ułatwiają np. paczkomaty.

Czy analiza grafologiczna może stanowić dowód w sądzie?

 • Tak. Analiza dokonana przez certyfikowane laboratorium gwarantuje rzetelne wykonanie i będzie stanowić wiarygodny dowód w sądzie.

W jakiego rodzaju sprawach sądowych możemy korzystać z analizy grafologicznej i technik badania dokumentów?

 • Analizę grafologiczną i techniki badań dokumentów można wykorzystywać w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych. Sprawy karne to wszelkiego rodzaju sprawy z zakresu fałszerstwa tj. fałszerstwa dokumentów, bądź posługiwania się podrobionym dokumentem. W sprawach cywilnych analiza grafologiczna wykorzystywana jest np. przy sprawach spadkowych, umożliwiając potwierdzenie lub podważenie autentyczności dokumentów, a także w we wszelkich sprawach, gdzie konieczne jest potwierdzenie ważności oświadczeń woli, podpisów na dokumentach, wekslach itp.

Czy z pisma ręcznego można wywnioskować cechy charakteru badanej osoby?

 • Tak. Analizą cech osoby ludzkiej na podstawie próbek pisma zajmuje się grafologia psychologiczna. Jest to gałąź grafologii kryminalistycznej. Dzięki takiemu badaniu możliwe jest określenie kim może być sprawca np. anonimu, a następnie w toku dalszego postępowania dokonać analizy porównawczej próbek pisma i ustalić sprawstwo.

Czy dzięki analizie można sprawdzić autentyczność banknotów i dokumentów tożsamości?

 • Tak. Fałszowanie dokumentów i banknotów może dokonywać się przez podrobienie, bądź przerobienie. W wielu przypadkach nawet osoby zajmujące się zawodowo sprawdzaniem dokumentów mogą mieć problem ze stwierdzeniem fałszerstwa w przypadku dobrze zrobionych podróbek. Dopiero analiza w eksperckim ośrodku jest w stanie wychwycić niuanse świadczące o nieautentyczności dokumentu. Takie usługi również znajdują się w zakresie analiz Centrum Dowodowego.

Co zrobić w przypadku, gdy mamy do czynienia z dokumentem, którego autentyczność budzi naszą wątpliwość?

 • Przede wszystkim należy zachować spokój i skontaktować się ze specjalistą. Zapraszamy do kontaktu z grafologami Centrum Dowodowego za pomocą numeru telefonicznego: +48 730 902 525 lub drogą mailową: kontakt@centrumdowodowe.pl. Omówimy wszelkie kwestie związane z usługą i zleceniem. Gwarantujemy dyskrecję i rzetelne wsparcie.

Czy badanie grafologiczne jest drogie?

 • Wstępną wysokość kosztów ekspertyzy podamy podczas wyceny zlecenia. Wszystko zależy od zakresu badania, materiału, materiału porównawczego i ilości koniecznych badań dodatkowych.

Jak długo trwa sprawdzenie i opiniowanie?

 • Czas realizacji wynosi zwykle do 14 dni roboczych od otrzymania obiektu badań do zwrotu dowodów ze sporządzeniem opinii / sprawozdania, natomiast wstępną opinię ustną otrzymuje się w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania materiałów. Zlecenia bardziej złożone mogą wymagać dodatkowego czasu.

Czy można badać kserokopie dokumentów?

 • Tak. Jednak do badań w celach procesowych oryginały dokumentów są niemal niezbędne. Bez nich nie jest możliwe uzyskanie 100% pewnej oceny badanego dokumentu.
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości których nie wyjaśniła strona internetowa, zachęcamy do kontaktowania się z Centrum Dowodowym mailowo bądź telefonicznie. Nasi pracownicy pomogą Państwu telefonicznie w godzinach 09:00 - 17:00.