Transkrypt


Transkrypcjasystem zapisu głosek (mowy) danego języka za pomocą symboli graficznych, czyli pisownia fonetyczna lub system fonetycznej konwersji dźwięku na tekst.

Polega ona na wiernym odtworzeniu nagranych rozmów i dźwięków w formie pisemnej. Realizujemy transkrypcję zarówno z dobrej, jak i złej jakości materiałów audio i video.

 

Używając specjalistycznego oprogramowania oraz wysokiej jakości sprzętu, takiego jak słuchawki implementujące technologię używaną w studiach nagraniowych i hełmach lotniczych, sporządzamy transkrypcję i stenogramy na potrzeby spraw sądowych oraz zleceń indywidualnych, dotyczących między innymi wywiadów. Rozmowy prywatne wykorzystane mogą być jako dowód w sądzie. Opracowujemy również materiały pozyskiwane przez agencje detektywistyczne, charakteryzujące się wysokim zanieczyszczeniem lub niską głośnością. Sporządzony przez nas pisemny zapis stanowi załącznik do samego nagrania przekazywanego do sądu.

Sporządzamy dokładne i dosłowne protokoły rozpraw sądowych na podstawie dostarczonych przez klienta materiałów. Wiemy, że nie ma urządzeń doskonałych. Każde urządzenie wprowadza zniekształcenia przyjmujące różne formy w zależności od miejsca, w którym powstaje materiał. Nasza usługa dedykowana jest przede wszystkim: stronom postępowań sądowych i ich pełnomocnikom, agencjom detektywistycznym, badaczom naukowym i przedstawicielom branży marketingowej.

Dlaczego warto nas wybrać?

Każdy dokument przechodzi przez sześcioetapowy proces realizacji zawierający w sobie zarówno fizyczne sporządzenie transkryptu, jak i kilkukrotną weryfikację poprzedzoną oczyszczeniem materiału z zanieczyszczeń.

Standardowe zlecenie jest zakończone utworzeniem jednej kopii dla celów prywatnych lub czterech kopii dla celów procesowych. Realizacja zawiera przygotowanie materiału w formie papierowej oraz trzech płyt CD/DVD zawierających digitalną wersję dokumentów. Indywidualne zlecenia mogą być realizowane z dodatkowymi elementami zawierającymi między innymi szczególną formę druku. Nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w pracy nad materiałami trudnymi i o charakterze poufnym dla zlecających, przez co każda sprawa traktowana jest z najwyższą starannością.

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE
Do darmowej wyceny kosztu transkrypcji potrzebne są: plik lub pliki w oryginalnej, nieedytowanej formie i oryginalnym rozszerzeniu oraz wypełniony formularz. Całość wraz z zapytaniem prosimy przesyłać na adres e-mail: kontakt@centrumdowodowe.pl
Odsłuch przed transkryptem
Proces, który pomaga zapoznać się z materiałem i przygotować się do transkrypcji. W ramach realizacji istnieje możliwość wyszczególnienia do 5 elementów nadprogramowo opisywanych przy sporządzeniu raportu, takich jak: dźwięki o charakterze intymnym, dźwięki wydawane przez zwierzęta, określone imię lub nazwisko, określenia pieszczotliwe i inne....
Krok 1
Prześlij do nas informacje o materiale lub materiał.
Krok 2
Zamów usługę.
Krok 3
Odbierz transkrypt.
Zamów sporządzenie transkryptu
Przy zamówieniu opłata wynosi 30 zł za każdą rozpoczętą minutę nagrania. Przy płatności należy wybrać ilość jednostek odpowiadających zamówieniu.
Przeprowadzenie odsłuchu
Przy zamówieniu opłata wynosi 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania. Przy płatności należy wybrać ilość jednostek odpowiadających zamówieniu. Opłata za dodatkowe elementy wynosi 5zł za każdy element w jednej godzinie odsłuchu.

Zadzwoń lub napisz do nas celem przekształcenia Twoich nagrań na tekst.

Etapy realizacji zlecenia:

 • Przyjęcie zgłoszenia – skontaktuj się z nami. Nasi doradcy pomogą Tobie w przygotowaniu plików i zaproponują najbardziej dogodny sposób ich przesłania.
 1. Materiały można dostarczyć drogą internetową, przez upolad materiałów na nasz serwer lub poprzez użycie platform do tego przeznaczonych.
 2. Przesłanie materiałów na nośniku danych na adres 61-001 Poznań ul. Za Groblą 6/1. Do nagrań należy dołączyć wówczas wypełniony formularz kontaktowy oraz zabezpieczony nośnik. Forma zwrotu nośnika jest opisana w formularzu.
 3. Przekazanie materiałów poprzez fizyczne dostarczenie ich do Centrum Dowodowego. Po potwierdzonym telefonicznie lub emailowo spotkaniu mogą państwo dostarczyć materiały osobiście na nośniku na adres 61-001 Poznań ul. Za Groblą 6/1.
 • Analiza i wycena materiału
 1. Materiał zostanie poddany ocenie i porównaniu z danymi zawartymi w formularzu.
 2. Następnie omówiona zostanie forma realizacji, w której skład będą wchodzić wyłącznie sporządzenie transkryptu, gdzie ramowa cena wynosi 30 zł za każdą rozpoczętą minutę nagrania lub poprzedzi go odsłuch celem wyselekcjonowania z klientem, które zakresy nagrania mają zostać przełożone na tekst.
 3. Cena odsłuchu jest uzależniona od dodatkowych elementów wybranych przez klienta przy wyborze dodatkowych znaczników, jak konkretne imię lub określone dźwięki.
 4. Bazowa cena odsłuchu bez wybranych markerów wynosi 50zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania.
 • Zamówienie

Po złożeniu i opłaceniu zlecenia rozpoczynamy planowanie jego realizacji.

 • Ustalenie czasu realizacji

Poinformujemy o dacie rozpoczęcia i zakończenia zlecenia. W sytuacjach szczególnych możemy uwzględnić tryb przyspieszony lub ekspresowy zlecenia.

 • Realizacja

Pierwszy etap realizacji to praca na surowym materiale z wyróżnieniem rodzaju zanieczyszczeń oraz ilości niezbędnych zabiegów celem zrealizowania materiału.
Następnie praca polegająca na oczyszczeniu lub wzmocnieniu  ścieżki, a w szczególności skupiająca się na obszarach niesłyszalnych, zagłuszonych lub niezrozumiałych.
Ostatnim etapem realizacji jest ponowne przetworzenie materiału przez transkryptora i uspójnienie go wraz ze znacznikami czasowymi i w ostateczności utworzenie roboczego dokumentu.

 • Weryfikacja

W Centrum Dowodowym proces weryfikacji jest procesem szczególnym. Mając na uwadze, że materiały, nad którymi pracujemy, mogą mieć charakter szczególny i mogą być kluczowe dla sprawy, proces weryfikacji następuje po każdym z poprzednich etapów i każdorazowo jest prowadzony przez inną osobę, niż transkryptor pracujący nad nim.
Po utworzeniu dokumentu roboczego następuje ostateczna weryfikacja całości pod względem spójności z treścią materiału źródłowego, znacznikami czasowymi oraz ogólną formą dokumentu.

 • Przygotowanie materiałów

Materiały przygotowujemy zarówno w formie fizycznej, jak i cyfrowej na opisanych płytach CD zawierających również materiał źródłowy, z którego utworzony został transkrypt.
Poza szczególnym życzeniem zlecającego, materiały są utworzone w trzech kopiach fizycznych oraz na trzech nośnikach danych zabezpieczonych przed późniejszym zapisem.

 • Przekazanie dokumentacji

Przesłanie gotowej dokumentacji może być zrealizowane zarówno na adres klienta, adres wskazanej przez zlecającego kancelarii, jak i na dowolny intymny adres wybrany przez zlecającego. Każdorazowo powiadomimy o wysyłanych materiałach, a po otrzymaniu potwierdzenia odebrania przesyłki dane są niszczone.

Warto wiedzieć, że pracując nad materiałem, każdorazowo traktujemy go jako materiał poufny.

Skontaktuj się z nami już dziś.

Transkrypt do celów procesowych

W przypadku wykorzystaniu transkryptu do działań procesowych zalecane jest, aby materiał był materiałem oryginalnym, pełnym. W wyjątkowych sytuacjach, gdy transkrypt jest wykonany jedynie z fragmentów materiału, do opinii powinien być dołączony cały plik. Przy fragmentach istotne jest zachowanie kontekstu, więc przygotowanie ich powinno zawierać minimalnie 10 minut sprzed interesującego nas fragmentu oraz 10 minut po nim. Wszelkie manipulowanie materiałem, jego wcześniejsze wycięcie, tajenie istotnych elementów może być przyczyną do utraty jakości dowodu. Zdecydowanie zalecamy sporządzanie transkryptu z całego pliku lub, gdy plik/pliki zawierają wielogodzinne nagranie, skorzystanie z usługi odsłuchy, by wyselekcjonować najważniejsze elementy, z których następnie zostanie sporządzony transkrypt. Metodyka procesowa wykazuje, iż dopiero przeniesienie mowy na tekst daje realne efekty w sprawach procesowych, a samo nagranie może nie stanowić równie dobrego materiału, co ten przygotowany w odpowiedniej papierowej formie.
Do celów procesowych transkrypt powinien być sporządzony w czterech kopiach zawierających:

 • oryginalny plik audio na płycie CD/DVD,
 • cyfrową wersję transkryptu na płycie CD/DVD,
 • oświadczenia wykonania transkryptu.

Z dokładnym opisem sporządzonych kopii oraz fizycznej wersji transkryptu.

W przypadku zamówienia poniżej 1000 zł każda dodatkowa kopia wiąże się z adekwatnym kosztem 100 zł.

Ważne, by już przy zamówieniu określić ilość kopii i cel: prywatny – 1 kopia, procesowy 4 kopie.

Pierwszym etapem realizacji jest kontakt
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, których nie wyjaśniła strona internetowa, zachęcamy do kontaktowania się z Centrum Dowodowym mailowo bądź telefonicznie. Nasi pracownicy pomogą Państwu telefonicznie w godzinach 09:00 - 17:00.